מיקסים LIVE

מוסיקה מכל הזמנים חדשים ומחודשים במיקס מעורב מוקלט LIVE במגוון סגנונות ובמעברים ובקטעי קישור מיוחדים